שיעורים

איסור ריבית השכר והעונש | הרב פנחס וינד רבית