הכשרת רבנים

רוצה להיות מורה הוראה ?  רוצה להיות בקי בהלכות ריבית ? רוצה ללמוד הלכות ריבית בצורה מעשית ? 

הצטרף למאות הבוגרים....

Play Video

נרשמים

לומדים

חוזרים

נבחנים

מתאמנים

ומשיבים

תהליך הכשרת הרבנים מתפרס על פני כשנה, ומתבצע בכמה שלבים, בד בבד תוך כדי תהליך השימוש המעשי, נבחנים הרבנים על החומר הלימודי הרב, במבחנים עיוניים ובמבחני הבנה.
אלף נכנסים לתלמוד ואחד יוצא להוראה, בית ההוראה שם דגש גם על חלק התלמידי חכמים שאינם נבחנים על החומר, המציאות הוכיחה שגם אברך שלמד בכולל כזה או אחר הלכות ריבית, אינו דומה לאברך שעבר את השימוש המעשי.

במהלך השימוש מקבלים הרבנים כלים כיצד לבחון כל שאלה ושאלה, ובפרט בהלכות ריבית שפעמים רבות יש צורך מיוחד לכוון את השואל, בין היתר, שאלות רבות מצריכות בירור מציאות קיימת בשטח, בשל כך מקבלים הרבנים עבודות מעשיות בבירור הנתונים השונים. מושגים כמו בנק הזמן, עסקאות ברטר, כרטיסי אשראי, קופות גמל וכדו'.
שימת דגש מיוחדת, מתמקדת על ליבון השאלות המצויות למעשה, בכל מציאות החיים קיימות שאלות רבות, שבלא ידע בסיסי ושימוש מעשי בהלכות ובמציאות, כמעט לא ניתן לפסוק בהם הלכה למעשה.

למעלה מאלף תלמידים, רבני ערים, דיינים, ומורי הוראה, כבר עברו את השימוש המעשי בבית ההוראה.
השימוש המעשי בהלכות ריבית הפך זה מכבר לשם דבר ומודל לחיקוי, גם לגופים נוספים, ומקצועות אחרות בשאר חלקי התורה.

 

כפי שידוע לימוד הלכות ריבית הוא לימוד קשה במיוחד, ומשום כך, הצורך בהכשרה לימודית מעמיקה ומקצועית גובר שבעתיים, התמקדות מיוחדת ניתנת לחלק הפרקטי, מציאות האשראי והריבית שנכנסת לכל פינה מחיינו, מצריכה פתרון פרקטי וישים לכל נקודה, הרי זה ברור שלא ניתן להורות ללקוח שיפסיק להשתמש בכרטיס אשראי, ולא לבעל עסק שלא ייקח אשראי או ניכיון צ'יקים, ממילא, נצרך הידע והטכניקה כיצד לפעול בדרך היתר, ללא כל צורך בהקלה בהלכה כזו או אחרת, או להסתמך על כל מיני שיטות מפוקפקות, בית ההוראה מקנה לרבנים את הפרקטיקה המעשית, לא להוריד מהידור ההלכה, על אף המציאות.
בין האברכים הרבים ניתן למצוא אף בעלי עסקים שיש להם כישרון ללימוד ובאים לשיעורים כדי ללמוד אף את הצדדים ההלכתיים שבעסק שלהם.

לא מעבר לים היא

הלכות ריבית אינם מן ההלכות התלויות בארץ, ועל אף העובדה שבחו"ל ישנה התעסקות רבה מול גויים, שאין בכך חשש ריבית, מכל מקום בשנים האחרונות חברות רבות, ובנקים, הינם בבעלות יהודית, מלאה או חלקית, כשלא תמיד ניתן לבדוק את העובדות לאשורם, כמו כן, פעמים רבות דווקא מתוך הרגל שלא שייך חשש ריבית, לא שמים לב לדברים, ובאים לידי מכשול בהתעסקות עם יהודים באיסורי ריבית של תורה.

מקו הריבית המיועד לתושבי ארה"ב, נתגלית מציאות שדווקא בארצות הגולה, חששות הריבית חמורים בהרבה מהמציאות בארצנו הקד', וכפי שחומר האיסורים עולה, כך רמת המודעות פחותה רבות, לדודמא ניתן למצוא חברות רבות בבעלות חרדים לדבר ה', המלווים כספים בריבית ממש ללא שסבורים הם שיש בכך איסור תורה ממש.

לשם כך, עלה הצורך להקים מערך רבנים שייתן מענה למציאות הקיימת במקומות אלו, ולהכשירם לצאת לשטח המעשי. ואכן בשנים האחרונות קמו קבוצות שימוש, בבורו פארק, ויליאמסבורג, לייקווד, מקסיקו, לונדון, ?????, ועוד

ירושלים

תלמידים

0

קבוצות

0

בני ברק

תלמידים

0

קבוצות

0

אשדוד

תלמידים

0

קבוצות

0

בית שמש

תלמידים

0

קבוצות

0

מודיעין עילית

תלמידים

0

קבוצות

0

רכסים

תלמידים

0

קבוצות

0

בורו פארק

תלמידים

0

קבוצות

0

לייקווד

תלמידים

0

קבוצות

0

מונרו

תלמידים

0

קבוצות

0

אנגליה

תלמידים

0

קבוצות

0

מקסיקו

תלמידים

0

קבוצות

0

פנמה

תלמידים

0

קבוצות

0

רב מומחה

אותם שעברו את השלב הראשון של ההכשרה יכולים להצטרף לשנה נוספת, עיקר השימוש בשנה השנייה מתמקד בחלק היותר מורכב שבהלכות ריבית, כוללים רבים אינם לומדים הלכות אלו בשל מורכבותם ובשל הסברא המוטעית כי דברים אלו אינם נוגעים הלכה למעשה,

בשנה זו, הדגש הוא על כל סוגי העסקאות, שותפויות למיניהם, כמו כן דנים הרבנים בכל השאלות ההלכתיות בכל הנוגע להתעסקות מול גויים, בבנקים בחו"ל, ברכישת משכנתאות של יהודים מבנקים בבעלות גויים, בתיווך עסקאות בין יהודי לגוי ובין גוי לגוי, ולעשות עיסקא עם יהודי בתיווך גוי בכללי, ובאופן שלוקח אחריות.

למותר לציין, שכל לימוד הלכות ריבית היא חווית לימוד לכשעצמה, אך הדברים אמורים בייתר שאת בהלכות אלו, מלבד העובדה, שישנם בסימנים אלו (קעז, קסח) הלכות חשובות, שבלעדיהם לא ניתן כלל לפסוק בהלכות ריבית.