היתר עיסקא

איסור ריבית דאורייתא

זה לא העסק שלך!

במשך הדורות נוסחו על ידי הפוסקים יותר משתים עשרה נוסחאות של היתר עיסקא, כל נוסח היתר עיסקא מיועד לצורך דבר אחד, בית ההוראה 'ברית פנחס' ערך וניסח בסיוע גדולי פוסקי זמנינו נוסח היתר עיסקא אחיד העונה לכל הצרכים בכל סוגי העיסקאות, לפסיקה, טרשא, ערב, וכו'. וזכינו לקבל על נוסח זה הסכמות של הרבה גדולי זמנינו אשר חלקם איתנו ב"ה, וחלקם כבר אינם איתנו, שכולם סמכו פה אחד על נוסח זה כי הוא הנוסח המדוייק אותו צריך לעשות היום. ואכן נתקבל נוסח זה בתפוצות ישראל, וכבר יצא באלפי עותקים, וישראל עם קדוש רוצים לדעת את המעשה אשר יעשון.

מלבד זאת, מצורף לשטר קונטרס ובו ביאורים על כל פרט ופרט שב'היתר עיסקא', להבין ולהשכיל לכל אחד מה עושה ההיתר עיסקא, ובמה הוא משנה את כללי העסק שהוא עושה, וכידוע הרבה פוסקים סוברים, כי בלא להבין מה זה היתר עיסקא, אין ההיתר עיסקא מועיל, וקרובים להיכשל ח"ו באיסורי ריבית דאורייתא ודרבנן.

בשנים האחרונות תורגם ה'היתר עיסקא' גם לאנגלית לצרפתית, לספרדית ולרוסית, כאשר היד עוד נטויה ובעז"ה בהמשך ייצא השטר המהודר בשפות נוספות לפי הצורך והביקוש.

עברית

היתר עיסקא ברית פנחס

צרפתית

HETER 'ISKA BRIT PIN'HAS

ספרדית

Shtar “Heter Iská” Brit Pinjas

רוסית

«Этер иска – Брит Пинхас»

אנגלית

Heter Iska-Bris Pinchas

שטר הקנאת נכס לבת

חברות
שחתמו

הצטרפו גם אתם לרשימת החברות שיש להם היתר עיסקא, ותהנו מחשיפה ללקוחות נוספים

שם מלא *
אימייל *
טלפון