שיעורים

ימי עיון ושיעורים לבעלי עסקים ועובדיהם
המהפכה שחלה בשנים האחרונות בכל הנוגע למודעות בנושא הריבית הביאה בעלי חברות רבות הרוצים לנהל את חברתם באופן הוגן והלכתי, להטמיע את היתר העיסקא בעסק לא רק מן השפה ולחוץ אלא באופן אמיתי ומעשי, בתקופה האחרונה גוברות הבקשות לבוא למסור שיעור או הרצאה בפני עובדי חברה כזו או אחרת המעוניינים לקבל מושגים והבנה בנושאים אלו.
תלמודי תורה ובסמינרים
בעוד בהלכות שבת כל ילד יודע שיש איסור להדליק אור בשבת, ושיש איסור בורר, ושאר איסורים, שונה הדבר בהלכות ריבית שבו למצער ילד ממוצע מעולם לא שומע, ולו הלכה אחת מהוריו ומוריו בנושא, החל מהתלמוד תורה ועד לאחר ישיבה גדולה, בו בזמן שבמציאות היומיומית נחשף הוא למאות מקרים של איסורי ריבית,
כוללים וישיבות
הקושי העצום להוריד את ההלכות הייחודיות להלכה למעשה, מקשה את הלימוד שנראה לפעמים כדברים שאינם נוגעים למעשה, הרב וינד בכישוריו המיוחדים סולל בפני האברכים את הדרך עד להבנת הדברים המוקשים כבהירים ומובנים מקדמת דנא.
ימי עיון כללים
אברכים עקרות בית נחשפים ונתקלים לא אחת בשאלות בהלכות ריבית, פתאום מתחילים אנשים לפתוח את העיניים ולראות את החששות הקיימות כיום, בעלי עסקים מופתעים בעצמם כיצד נכשלו באיסור החמור מחור ידע בסיסי בנושא.

ימי עיון והרצאות לאקדמאים וועדי עובדים

המהפכה שחלה בשנים האחרונות בכל הנוגע למודעות בנושא הריבית הביאה בעלי חברות רבות הרוצים לנהל את חברתם באופן הוגן והלכתי, להטמיע את היתר העיסקא בעסק לא רק מן השפה ולחוץ אלא באופן אמיתי ומעשי, בתקופה האחרונה גוברות הבקשות לבוא למסור שיעור או הרצאה בפני עובדי חברה כזו או אחרת המעוניינים לקבל מושגים והבנה בנושאים אלו.
* אפסורד למצוא עובדי בנקים שונים וחברות גדולות במשק שמתעסקים כל היום בריבית כשאין להם מושג וחצי מושג על כל הצד ההלכתי מה הוא איסור ריבית, כיצד פועל היתר עיסקא, ועוד כהנה וכהנה, פעמים רבות עובדי החברות בקושי יודעים לדקלם את המילה היתר עיסקא, כשפעמים רבות אינם מודעים האם חברתם חתומה על היתר עיסקא או לא.
בשנה האחרונה יצאו רבני בית ההוראה בסדרה של הרצאות ושיעורים אקדמאים לעובדי ומנהלי הבנקים בו הם מקבלים הבנה בנושא
גופים המנהלים ימי עיון וקורסים לבעלי עסקים, הבינו זה מכבר כי חלק בלתי נפרד מקורס לבעל עסק דתי וחרדי אמור לכלול לפחות שיעור אחד המוקדש לנושא הריבית, כשבסופו אף עורכים היתרי עיסקא לכלל בעלי העסקים המשתתפים בקורסים אלו.

מהפכה זו כבר עברה מזמן את הים בארה"ב ובאירופה, וכעת אף הגיעה לארגנטינה הרחוקה, בשל ההתפתחות העסקית בקרב היהודים במקום, התגבשה קבוצת בעלי עסקים יהודים לבוא במיוחד לארץ לקבל את הרקע וההבנה כיצד להתנהל על פי ההלכה ובדגש על החלק הפרקטי בכפוף למציאות הפיננסית במקומם.
לאור הניסיון הרב, קנה לעצמו בית ההוראה לענייני ריבית שם, בשילוב חלק ההלכתי וחלק הפרקטי, לתועלת בעלי העסקים המתמודדים מידי יום בצומת דרכים מבחינת ההלכה, מה שמצריך ניסיון רב, לתת את הכלים הנדרשים לכל עסק לגופו, להתמודד מול האתגרים השונים.
בהשתלמויות אלו מקבלים בעלי העסקים השונים מענה הלכתי מעשי בהלכות ריבית, שיעורים אלו מתאפיינים גם בכך שמצד אחד השיעור הוא ברמה מאוד גבוהה לבעלי השכלה, שכבר יש להם ידע כזה או אחר בנושא הריבית, ומאידך בהנגשת העניין המתאימה גם לכאלה העושים את צעדיהם הראשונים בעולם המושגים של תורת הריבית.
חלק מיוחד ומרתק בתהליך הדברים הוא השו"ת עם המשתתפים, אשר גולש בדרך כלל לעניינים מרתקים בעולם העסקים, ביאור מושגים מעולם הריבית, ובעיקר – פרקטיקה מעשית להתנהלות בעולם העסקים במציאות המשתנה מיום ליום.

תלמודי תורה וסמינרים

עד כמה שהלכות ריבית הינם מההלכות השכיחות ביותר כיום, כך גם רב המרחק של הידיעה המינימלית בהלכות הבסיסיות,
כבר אמר התנא (אבות ה') הלומד ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר חלק הלומד זקן למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר מחוק, בעוד בהלכות שבת כל ילד יודע שיש איסור להדליק אור בשבת, ושיש איסור בורר, ושאר איסורים, שונה הדבר בהלכות ריבית שבו למצער ילד ממוצע מעולם לא שומע, ולו הלכה אחת מהוריו ומוריו בנושא, החל מהתלמוד תורה ועד לאחר ישיבה גדולה, בו בזמן שבמציאות היומיומית נחשף הוא למאות מקרים של איסורי ריבית, הילדים מודעים לעובדה שההורים לקחו משכנתא מהבנק, כמו כן מודעים הם למקרים שמאחרים את חשבון החשמל ומחוייבים בריבית, ועוד כהנה וכהנה דוגמאות.
כדוגמא ניקח את נושא המשכנתא האבא לא הסביר לבנו מעולם את נושא היתר העיסקא כך שאינו נחשף לחלק ההיתר ואילו לחלק האיסור נחשף הוא ונחשף, באחד השיעורים בתלמוד תורה בדרום הארץ, בו הוסבר על איסור הריבית וכדוגמא להלוואה בריבית ניתן הדוגמא של משכנתא, נעמד אחד הילדים וטען, שלא יתכן שיש איסור בדבר, היות ואביו מקפיד על קלה כבחמורה ואף מעשר את המאכלים פעמיים כדי לצאת מכל חשש איסור, והוא יודע בוודאות שאביו לקח משכנתא בשנה שעברה, ואילו היה מודע להיתר שבדבר ניחא אך היות ומה שרואה בעיניו זה רק את חלק האיסור הרי שסבור הוא לתומו שאין כל איסור בדבר.

הרב עובדיה יוסף זצוק"ל הורה להגר"פ כי מחובתו לכתת רגליו מתלמוד תורה לסמינר, מכולל לישיבה להפיץ את דבר ה' בהלכות הבסיסיות לכל יהודי ויהודי, האדמו"ר מבעלזא אף התבטא פעם כי לא יתכן כי מוסד לימודים שמחנך את ילדי ישראל לשמירת ההלכה לא יכניס את הלימוד בהלכות ריבית השכיחות כחלק בלתי נפרד ממערך הלימודים.
רבני בית ההוראה פזורים ברחבי הארץ ופועלים ללא לאות להכניס את לימוד הלכות ריבית, בכוללים, בסמינרים, בישיבות ובעיקר בתלמודי התורה, לא יתכן שילד ישב בכיתה בפרשת משפטים, בהר, או כי תצא, ללא שיוזכר ולו פעם אחת הלכה בנושא, כבר אמרו חז"ל (שבת כ"א:) על גירסא דינקותא דלא משתכחא, ואשר על כן החובה כפולה ומכופלת כי דברים שלא לומדים בזמנים אלו קשה יותר לקבלם לכשיגדלו.
בבית ההוראה ניתן אף לקבל ערכות לימוד הכוללות חוברות לימוד עבודות מבצעים ומבחנים.

כוללים וישיבות

בשנים האחרונות, עדים אנו לתנופה אדירה בעשרות כוללים שהתחילו ללמוד את פרק איזהו נשך אליבא דהלכתא, הפלא העצום שחוזר על עצמו פעמים רבות, באברכי כולל שעל אף היותם לומדים את הסוגיות לעומקם עד להלכה למעשה, עדיין אינם מורידים את הדברים הנלמדים למציאות הנוכחית בשטח, באחד השיעורים אף התפלאו האברכים לשמוע על החשש ברכישת כרטיסים מוקדמת בהוזלה, בו בזמן שלמדו הם את סוגיית פסיקה בהוזלה.
הקושי העצום להוריד את ההלכות הייחודיות להלכה למעשה, מקשה את הלימוד שנראה לפעמים כדברים שאינם נוגעים למעשה, הרב וינד בכישוריו המיוחדים סולל בפני האברכים את הדרך עד להבנת הדברים המוקשים כבהירים ומובנים מקדמת דנא.
משגיחים וראשי ישיבות עומדים נפעמים בכל פעם מחדש בריתחא דאורייתא שיש בכל שיעור שכזה, מנהלי מוסדות אשר ראו את ההתעניינות הגוברת והחשיבות הרבה להטמעת הלכות אלו בקרב התלמידים, אף הכניסו את הלימוד בקונטרס מיוחד קיצור הלכות ריבית לתלמידים כחלק ממערך הלימודים הכולל, כשחלקם אף ערכו עבודות ומבחנים על החומר הנלמד, בציינם שעדיין לא נתקלו במקצוע נוסף כזה בו התלמידים מבקשים להיבחן על החומר, ואף מאותגרים בשאלות מעניינות.

לאור הניסיון הרב, קנה לעצמו בית ההוראה לענייני ריבית שם, בשילוב חלק ההלכתי וחלק הפרקטי, לתועלת בעלי העסקים המתמודדים מידי יום בצומת דרכים מבחינת ההלכה, מה שמצריך ניסיון רב, לתת את הכלים הנדרשים לכל עסק לגופו, להתמודד מול האתגרים השונים.
בהשתלמויות אלו מקבלים בעלי העסקים השונים מענה הלכתי מעשי בהלכות ריבית, שיעורים אלו מתאפיינים גם בכך שמצד אחד השיעור הוא ברמה מאוד גבוהה לבעלי השכלה, שכבר יש להם ידע כזה או אחר בנושא הריבית, ומאידך בהנגשת העניין המתאימה גם לכאלה העושים את צעדיהם הראשונים בעולם המושגים של תורת הריבית.
חלק מיוחד ומרתק בתהליך הדברים הוא השו"ת עם המשתתפים, אשר גולש בדרך כלל לעניינים מרתקים בעולם העסקים, ביאור מושגים מעולם הריבית, ובעיקר – פרקטיקה מעשית להתנהלות בעולם העסקים במציאות המשתנה מיום ליום.

ימי עיון כללים

בשנים האחרונות אנו עדים לשורה של מיזמים הנערכים בחסות מחלקות תרבות תורנית בערים, השונות, או אגרונים כאלו ואחרים הלוקחים חסות על מעמדים אלו, אברכים עקרות בית נחשפים ונתקלים לא אחת בשאלות בהלכות ריבית, פתאום מתחילים אנשים לפתוח את העיניים ולראות את החששות הקיימות כיום, בעלי עסקים מופתעים בעצמם כיצד נכשלו באיסור החמור מחור ידע בסיסי בנושא.

כל אלו הביאו בשנים האחרונות לשורה של כנסים מרכזיים לתושבי הערים כך קרה באשדוד בנתיבות בביתר ועוד.
רבני הערים שליט"א, שערים למציאות בזמנינו, בה חששות הריבית מצויים כמעט בכל תחום ותחום, בהתנהלות מול הבנקים וחברות האשראי, בקניית רהוט או קרמיקה, בהתנהלות מול קופות החולים ומוסדות הלימוד, ואפילו במשחקי הילדים. פועלים ללא לאות למען הצלחת המעמד, ואף מוצאים קול קורא מיוחד, ובו קריאה לכלל תושבי העיר לבוא להשתתף. הרבנים שרואים בכך חשיבות עליונה אף טורחים בעצמם לבוא להשתתף בשיעורים המיוחדים,
פעמים מחולקים שיעורים אלו לחלקים כשהחלק הראשון מוקדש לגברים ולאחר חצי שעה החלק השני מוקדש לנשים או להיפך, מעמדים אלו הפכו בשנה האחרונה ללהיט של ממש ועוד ועוד ערים מצטרפים למהפכה.